BEWEGEN KUN JE LEREN


Bewegingsonderwijs, van extraatje naar noodzaak

Het belang van goed ontwikkelde beweegvaardigheden is bekend. Waar het voorheen vanzelfsprekend was dat kinderen al spelend ‘goede bewegers’ werden, daar is het anno 2020 eerder het tegenovergestelde. Er is al jarenlang een achteruitgang in de beweegvaardigheden van kinderen. In 2016 toonde de onderwijsinspectie aan dat kinderen in groep 8 op verschillende vaardigheden slechter scoorden dan bij de peiling in 2006. En in 2006 scoorden de kinderen al slechter dan bij de peiling in 1996. Veelgenoemde oorzaken zijn onder meer het steeds minder vaak buiten spelen van kinderen, een toename in de tijd die zij doorbrengen achter beeldschermen, tweeverdienende ouders die (te) weinig tijd hebben voor de kinderen en de kwaliteit van het kader bij sportverenigingen.

Beweegvaardigheden ontwikkelen zich niet vanzelf. Kinderen moeten worden uitgedaagd en gestimuleerd om te gaan bewegen, en vooral om te leren bewegen. Door de veranderende samenleving is er een toenemend belang om dit in het onderwijs te doen. De lessen bewegingsonderwijs zijn daar de aangewezen plaats voor, als ze tenminste verzorgd worden door een gespecialiseerde vakleerkracht. Deze vakleerkracht heeft echter vaak slechts een beperkte tijd (2x 45 minuten, maximaal 40 weken per jaar) om de kinderen te leren bewegen. Om de beweegvaardigheden van de kinderen optimaal te ontwikkelen, is ondersteuning van de vakleerkracht belangrijk.
In dit platform vindt de leerkracht steun aan de hand van (wetenschappelijk onderbouwde) meetinstrumenten en lesmethoden die de HAN Sport en Bewegen samen met verschillende partners uit onderwijs en wetenschap in de laatste jaren heeft ontwikkeld. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door twee RAAK Publiek subsidies die de HAN Sport en Bewegen heeft verkregen van de Stichting Innovatie Alliantie

Hieronder enkele voorbeelden van video's en leskaarten binnen het beweegprogramma. 

Ben je al actief met het lesprogramma en wil je het versterken? Wil je andere vakleerkrachten inspireren via dit platform? 
Upload dan jouw videovariaties passend bij een leskaart.

 

Laatste artikelen

 • Physical Education: a gold mine for the development of future successful athletes?

  Van 2010 tot 2020 heeft Sebastiaan Platvoet verschillende onderzoeken uitgevoerd dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn proefschrift, Physical Education: a gold mine for the development of future successful athletes?

 • Het sportief leervermogen van kinderen

  Het sportief leervermogen van kinderen voorspelt de beweegvaardigheid van kinderen blijkt uit recent onderzoek wat is gepubliceerd in Human Movement Sciences. 

 • Beoordelen bewegingsvaardigheden met tool

  Studie over een instrument voor het bepalen van de fundamentele bewegingsvaardigheden van 6- tot 10-jarige kinderen.

 • Bewegen kun je leren

  Het is geen hogere wiskunde om vast te stellen dat kinderen tegenwoordig minder (goed) bewegen dan kinderen die voor de digitale revolutie zijn geboren. Moeten we ons hier zorgen over maken? Natuurlijk, want de rekening krijgen we later gepresenteerd. 

Meer artikelen...

103. Voetvolley
HAN
103. Voetvolley
SportsInspirator
030. Goochelende ooievaar
HAN
030. Goochelende ooievaar
SportsInspirator
011. Blindemannetje
HAN
011. Blindemannetje
SportsInspirator

Meer lesmateriaal...