BEWEGEN KUN JE LEREN

Hier krijg je inzicht in onze meetinstrumenten voor de motorische ontwikkeling van de kinderen. Op basis van de meetinstrumenten wordt relevante data verzameld van en over ieder kind, en daarmee kan de vakleerkracht, buurtsportcoach en de trainer de kinderen optimaal ondersteunen in de motorische ontwikkeling die zij doormaken. 

Het belang van goed ontwikkelde beweegvaardigheden is bekend. Waar het voorheen vanzelfsprekend was dat kinderen al spelend ‘goede bewegers’ werden, daar is het tegenwoordig eerder het tegenovergestelde. Er vindt jarenlang een achteruitgang in de beweegvaardigheden van kinderen plaats. In 2016 toonde de onderwijsinspectie aan dat kinderen in groep 8 op verschillende vaardigheden slechter scoorden dan bij de peiling in 2006. En in 2006 scoorden de kinderen al slechter dan bij de peiling in 1996. Veelgenoemde oorzaken zijn onder meer het steeds minder vaak buiten spelen van kinderen, een toename in de tijd die zij doorbrengen achter beeldschermen, tweeverdienende ouders die (te) weinig tijd hebben voor de kinderen en de kwaliteit van het kader bij sportverenigingen.

Beweegvaardigheden ontwikkelen zich niet vanzelf. Kinderen moeten worden uitgedaagd en gestimuleerd om te gaan bewegen, en vooral om te leren bewegen. Door de veranderende samenleving is er een toenemend belang om dit in het onderwijs te doen. De lessen bewegingsonderwijs zijn daar de aangewezen plaats voor, als ze tenminste verzorgd worden door een gespecialiseerde vakleerkracht. Deze vakleerkracht heeft echter vaak slechts een beperkte tijd (2x 45 minuten, maximaal 40 weken per jaar) om de kinderen te leren bewegen. Om de beweegvaardigheden van de kinderen optimaal te ontwikkelen, is ondersteuning van de vakleerkracht belangrijk.
In dit platform vindt de leerkracht steun aan de hand van (wetenschappelijk onderbouwde) meetinstrumenten en lesmethoden die de Academie  Sport en Bewegen van de HAN samen met verschillende partners uit onderwijs en wetenschap in de laatste jaren heeft ontwikkeld.

 

BLOC-test
Bekijken
Tool | Sportief Groot Worden
Bekijken
Video's | Leskaarten
Bekijken
Artikelen
Bekijken

 

Bekijk hieronder de gemeenten waarmee wij samenwerken