BLOC-TEST

De kwaliteit van het onderwijs kan omhoog gaan als de fundamentele bewegingsvaardigheden van alle kinderen goed worden gemonitord. Een valide en betrouwbare test die relatief eenvoudig af te nemen is geeft vakleerkrachten en buurtsportcoaches de mogelijkheid om:
1) een beter objectief beeld te krijgen van de beweegvaardigheden van kinderen.
2) beter in te spelen op de individuele ontwikkelbehoefte van elk kind.
3) de effectiviteit van het eigen handelen te onderzoeken (werkt wat ik doe?).

De HAN Sport en Bewegen heeft de laatste jaren gewerkt aan een instrument, de BLOC test, die aan alle 3 de punten voldoet. De BLOC test is een samenvoeging van twee bestaande testen (Korper Köordinationstest für Kinder (Kiphardt & Schilling, 1974,2007) en een oog-hand coördinatie test (Faber e.a., 2014).

In één gymles van 45 minuten kun je een klas van 25 leerlingen testen. Door het gebruik van een applicatie ben je geen tijd kwijt aan administratie en krijg je direct na de invoer van de testscores inzicht in de vaardigheid van elk kind. Daarnaast brengen we met de test ook de werkhouding, het sportief leervermogen en de interpersoonlijke vaardigheid van kinderen in kaart. Deze vaardigheden zijn van invloed op de ontwikkeling van ieder kinds fundamentele bewegingsvaardigheid.

 

Informatie
Met de BLOC-test krijg je als vakdocent bewegingsonderwijs inzicht in de huidige vaardigheden en de potentie van leerlingen op het gebied van sport en bewegen.
Bekijken
Training
Voor de BLOC-test en het bredere beweegprogramma is een training ontwikkeld. Op de training leer je hoe de tools geintergeerd worden binnen het bewegingsonderwijs.
Bekijken
Testset

Voor de BLOC-test is een testset ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op de schoolse context. Hierbij is intensief samengewerkt met Bosan en Embedded Fitness.

Bekijken
Digitaal platform
Met het digitaal platform kun je eenvoudig de BLOC-test scores registreren en rapporteren. Een veilige en eenvoudige applicatie voor het bewegingsonderwijs.
Bekijken

 

 

 

OP ONDERSTAANDE LOCATIES WORDT ER MET DE BLOC-TEST GEWERKT