TRAINING BLOC-TEST

Deze training is bedoeld voor docenten Lichamelijke Opvoeding (met ALO diploma) en voor groepsleerkrachten met een bevoegdheid (in het bezit van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de Pabo).

 

Achtergrond informatie

Leerkrachten bewegingsonderwijs spelen een centrale rol bij het leren bewegen. Belangrijk is om het beweegniveau van kinderen op een betrouwbare manier vast te stellen en hen vervolgens een programma op maat te bieden. Experts Talent Identification & Talent Development van HAN SENECA ontwikkelde samen met een aantal partners een beweegtest (BLOC-test) en- programma voor leerlingen in het basisonderwijs.

 

Idealiter krijgen kinderen oefeningen tijdens de les die aansluiten bij hun beweegniveau, die hen voldoende uitdagen en hen (nog) beter leren bewegen. Als leerkracht is het echter niet altijd eenvoudig om gedifferentieerd les te geven. Het HAN Beweegprogramma is gebaseerd op het Athletic Skills model en het basisdocument bewegingsonderwijs, en bestaat uit 108 nieuwe en creatieve leskaarten. Deze leskaarten dagen kinderen uit tot ontwikkeling van verschillende coördinatie vermogens. Het programma sluit aan bij de principes van het Athletic Skills Model (ASM) en de leerlijnen in het basisdocument bewegingsonderwijs.

 

Het vernieuwende idee achter het programma is dat de ontwikkeling van deze vermogens centraal staat en daarmee kinderen beter te leren bewegen, waarbij de activiteiten in dienst van deze ontwikkeling staan en geen doel op zich zijn. Dit biedt mogelijkheden tot een gevarieerd programma waarbij activiteiten die dezelfde vermogens bevragen ingezet kunnen worden, zonder dat deze activiteiten aan elkaar verbonden zijn (bijv. geen standaard lessenreeks of leerlijn basketbal, wel activiteiten waarbij vermogens om vaardiger te kunnen worden in basketbal ontwikkeld worden).

 

Programma

Bijeenkomst 1: BLOC test

Bijeenkomst 2: HAN Beweegprogramma (1)    

Bijeenkomst 3: HAN Beweegprogramma (2)

 

Praktische informatie

 

Kosten

* N.B. Geef uw keuze aan bij aanmelding.

 

Online cursus

Het gehele programma wordt ook online aangeboden. Indien je hier gebruik van wilt maken, geef dit dan duidelijk aan in het contactformulier of neem contact op met seneca@han.nl voor meer informatie. 

 

Schooldirecteur?

Als schooldirecteur interesse in de BLOC-test en de bijbehorende vragenlijst? Kijk dan snel wat onze programma's voor de beweegvaardigheid van kinderen op uw school kunnen betekenen. Dat kan hier