2 | DIGITAAL PLATFORM | INSTELLINGEN

 

2.1 Algemene instellingen voor de organisatie

Algemene instellingen bewerken

1. Taakbalk: selecteer Instellingen.
2. Algemene instellingen: klik op  
3. Organisatiegegevens: naam, locatie, organisatietype en logo.
4. Contactpersoon: voornaam, achternaam en e-mailadres. 
5. Opslaan: bovenstaande gegevens opgeslagen


2.2 Gebruikers beheren

Gebruikers kunnen inloggen in het Digitaal platform en de taken uitvoeren waartoe de rechten zijn toegekend. In het platform zijn drie verschillende rollen te onderscheiden (account-admin, sub-admin en tester), elk met een specifieke set aan rechten, waarbij de account-admin de meeste rechten heeft. 
  
Gebruiker toevoegen
1. Taakbalk: selecteer instellingen.
2. Gebruikers: gebruiker toevoegen.
3. Tab "Algemeen": persoonlijke gegevens invullen en opslaan.
4. Tab "Rechten": aanduiden van de gewenste rol (met bijbehorende rechten).

Kijk goed welke rechten je geeft aan een gebruiker: gebruiker rechten. De gebruiker wordt automatisch via een e-mail op de hoogte gebracht.
 
Wachtwoord resetten van andere gebruikers
1. Taakbalk: selecteer instellingen.
2. Klik op gebruikers: selecteer gebruiker.
3. Vraag nieuw wachtwoord aan.
4. De gebruiker wordt automatisch via e-mail op de hoogte gebracht.

 

2.3 Sub-organisaties beheren

Een organisatie kan verschillende sub-organisaties hebben.

Organisatie en organisatiegegevens toevoegen
1. Taakbalk: selecteer instellingen.

2. Klik op organisaties.

3. Organisatie toevoegen: naam van de organisatie.

4. Klik op toevoegen.
5. Klik op de toegevoegde organisatie.

6. Details van de organisatie: Klik op

7. Voer de organisatiegegevens in: naam, postcode, plaats, organisatietype en logo.
8. Voer de gegevens van de contactpersoon in: voornaam, familienaam, e-mailadres, type en notities.

 

De ingelogde gebruiker wordt automatisch toegevoegd als gebruiker in de sub-organisatie.
Nieuwe gebruikers voor deze organisatie moeten in de betreffende sub-organisatie toegevoegd worden. Switch eerst naar de sub-organisatie en voeg de gebruikers vervolgens toe in de sub-organisatie.

 

Organisatie switch
Indien je toegang hebt tot meerdere organisaties, dan kan je switchen tussen de verschillende organisaties.

Klik bovenaan op je organisatienaam: selecteer de andere organisatie onder de huidige naam van je organisatie.